АРХІВ НОВИН
«Липень 2018 р. »
ПнВтСрЧтПтСбНд
2526272829301
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
Положення про обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, затверджене розпорядженням обласної державної адміністрації від 03 грудня 2012 року №853-р
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
03 грудня 2012 р.  № 853-рПОЛОЖЕННЯ
про обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду
з правової освіти населення

1. Обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (далі – в Рада) утворена для забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти населення, а також надання відповідної методичної допомоги.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданням Ради є:
розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти населення;
підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань правової освіти населення;
сприяння підвищенню ефективності діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації та удосконалення нормативно-правових актів з питань правової освіти населення;
надання методичної допомоги органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, навчальним закладам та закладам культури, науковим установам, видавництвам та видавничим організаціям, засобам масової інформації щодо організації заходів,
спрямованих на підвищення правосвідомості та правової культури населення;
розроблення пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення правової навчально-виховної роботи;
поширення позитивного досвіду з питань правової освіти населення.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
аналізує стан справ та причини виникнення проблем у сфері правової освіти населення;
проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань з правової освіти населення;
вивчає стан роботи з питань організації правової освіти населення органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, навчальними закладами та закладами культури, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації;
аналізує стан правової навчально-виховної роботи;
заслуховує на своїх засіданнях інформацію про актуальні питання правової освіти (зокрема, про результати вивчення стану діяльності з правової освіти населення, аналізу соціологічних досліджень, опитувань громадян, оглядів-конкурсів, стану підготовки викладачів правових дисциплін), а також повідомлення членів Ради та інших осіб про результати роботи з правового навчання і виховання;
надає всебічну допомогу в організації роботи районних, міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, заслуховує звіти про виконану роботу, проводить семінари, інші навчально-методичні заходи з метою підвищення кваліфікації членів рад;
бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань правової освіти населення.

5. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками, а також незалежних експертів (за згодою);
утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові групи;
організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших
заходів.

6. Рада створюється обласною державною адміністрацією і складається з
голови, заступника, членів ради і відповідального секретаря. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням обласної державної адміністрації.

7. До складу Ради входять представники апарату обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, навчальних закладів та засобів масової інформації.

8. Раду очолює Голова, який за посадою є заступником голови обласної державної адміністрації.

9. До участі в роботі Ради можуть залучатися в установленому законодавством порядку представники Чернівецької обласної організації Союзу юристів України, територіальних відділень Асоціації українських правників та Української асоціації викладачів права та інших громадських організацій, статутами яких передбачено їх участь у правовій освіті населення.
Для участі в засіданнях Ради можуть запрошуватися за їх згодою спеціалісти різних галузей знань, які не є членами Ради.

10. Голова, заступник голови, члени Ради працюють на громадських засадах.

11. Відповідальний секретар Ради забезпечує організацію діяльності Ради, розробляє проекти планів її роботи, проекти рекомендацій та інших документів, необхідних для провадження Радою діяльності, залучає до цієї роботи членів Ради, контролює хід виконання прийнятих Радою документів.

12. Рада організовує свою роботу відповідно до затвердженого нею річного плану.
Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя. Рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більш як половина її членів. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.
Рада приймає рішення у формі рекомендацій, які підписуються головою Ради та є обов'язковими для розгляду. У разі потреби можуть
проводитися виїзні засідання Ради.

13. Члени Ради під час виконання доручень Ради вивчають стан правової освіти, ознайомлюються з необхідною документацією, беруть участь у підготовці рекомендацій Ради, інформують керівництво представлених ними органів влади та громадських організацій про роботу Ради, вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих нею рішень.

14. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснюється обласною державною адміністрацією.

15. Інформація про діяльність Ради висвітлюється у засобах масової інформації.


Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                                                    В. Темерівський

 
АНОНСИ ПОДІЙ
13 07 2018

16.07.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

16.07.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Антощук В.В. на дії державного реєстратора Миронюк Я.Ф. 
далі...
18 06 2018

21.06.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 
далі...
04 06 2018

06.06.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 06.06.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Чернівецької обласної фітосанітарної служби на рішення про відмову у державній реєстрації за № 40198779 від 20.03.2018 та № 40199029 від 20.03.2018.
далі...
21 05 2018

23.05.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 23.05.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Чернівецької обласної фітосанітарної служби на рішення про відмову у державній реєстрації за № 40198779 від 20.03.2018 та № 40199029 від 20.03.2018.
далі...
26 04 2018

27.04.2018 о 14:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 27.04.2018 о 14:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою: Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на рішення про відмову у державній реєстрації за № 10498779 від 20.03.2018 та № 40199029 від 20.03.2018.
далі...
ПОСИЛАННЯ

 

 

 

 

'

 


 

 

 

      

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

www.legalaid.gov.ua/ua/konkursadvokativ/ shostyi-konkurs


 

Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області Андрієць Орися Іванівна