АРХІВ НОВИН
«Жовтень 2018 р. »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
Програма правової освіти населення Чернівецької області, затверджена розпорядженям обласної державної адміністрації 03 грудня 2012 року №853-р
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження обласної
державної адміністрації
03 грудня 2012 року № 853-р

 
ПРОГРАМА
правової освіти населення Чернівецької області

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення. 
Потребують вирішення на державному рівні питання розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян у одержанні знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом удосконалення правової освіти населення.
Програма правової освіти населення Чернівецької області (далі – Програма) передбачає створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення області правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації.
Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.
Основними завданнями Програми є:
підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журна-лістів, які висвітлюють правову тематику;
створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;
широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;
забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;
вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.
Мету Програми передбачається досягти шляхом:
утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;
визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян
та всього суспільства;
активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення області органів виконавчої влади, органів місцевого самовряду-вання, об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ, обласної, районних та Чернівецької і Новодністровської міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації
та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами і установами;
органічного поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно-технічною і вищою освітою;
розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і форм правоосвітньої діяльності;
надання правової освіти навчальними закладами;
поліпшення умов для здійснення творчої та іншої суспільнокорисної діяльності у сфері правової освіти;
залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти;
сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;
забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її джерел;
систематичного і безперервного поширення серед населення знань про право і державу, в тому числі шляхом оприлюднення у друкованих виданнях, інших засобах масової інформації нормативно-правових актів, видання збірників актів законодавства та коментарів до них, широкого розповсюдження правової літератури;
безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань.
Реалізація Програми сприятиме:
підвищенню рівня правової культури населення;
формуванню у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;
поліпшенню якості підготовки викладачів правових дисциплін та підвищенню ефективності викладання цих дисциплін у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти;
підвищенню рівня правової поінформованості населення.
Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов'язків.
Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського
суспільства.
Надання правової освіти має здійснюватися в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти.
Початкова правова освіта здобувається у дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку тощо.
Надалі правова освіта надається загальноосвітніми, професійно-технічними, вищими навчальними закладами і закладами післядипломної освіти.
Обсяг і зміст обов'язкового курсу з правознавства визначається для загальноосвітніх навчальних закладів – потребою суспільства у вихованні правосвідомого громадянина, а для професійно-технічних, вищих навчальних закладів і закладів післядипломної освіти – крім того, ще й високими вимогами до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня особи.
У загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і закладах післядипломної освіти здійснюється широка позакласна і позааудиторна робота з правового навчання і виховання, до якої залучаються вчені, представники правозахисних організацій, працівники правоохоронних органів, інші фахівці в галузі права. Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань права і держави.
Правова освіта здійснюється із застосуванням сучасних інформаційних технологій, зокрема, елементів дистанційного навчання.
Розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти, а також надання методичної допомоги у проведенні цієї діяльності здійснює обласна, районні та Чернівецька і Новодністровська міські міжвідомчі координаційно-методичні ради з правової освіти населення.
Підготовка викладачів правових дисциплін здійснюється вищими навчальними закладами як за державним замовленням, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
З метою розвитку правової освіти населення місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції вживають заходів щодо розширення мережі бібліотек, збільшення кількості друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації правового спрямування.
Засоби масової інформації систематично інформують населення про законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової влади, а також про стан правопорядку, боротьбу з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх, профілактику їх вчинення тощо.
Для подальшого вдосконалення правової освіти населення в межах державного замовлення створюються загальні і навчальні телевізійні та радіомовні канали, а також запроваджуються сторінки, рубрики та інші популярні форми надання правової інформації.
Державні заклади, підприємства та організації культури проводять відповідну правоосвітню та правовиховну діяльність.
З цією метою за участю органів виконавчої влади, відповідних управлінь юстиції, навчальних закладів і наукових установ на громадських або договірних засадах створюються лекторії, кінолекторії, проводяться виставки друкованої продукції правового спрямування, зустрічі з фахівцями-юристами, читацькі конференції та інші заходи.


Заступник голови обласної
державної адміністрації                                                                                  В. Темерівський

АНОНСИ ПОДІЙ
19 10 2018

22.10.2018 о 12.00 год. відбудеться засідання Комісії з...

 
далі...
16 10 2018

18 жовтня у с. Сучевени та с. Корчівці Глибоцького райо...

 
далі...
02 10 2018

4 жовтня о 14.00 Правовий квест "Загадки Феміди&qu...

 
далі...
27 09 2018

27 вересня 10.00-12.00 День відкритих дверей для студе...

 
далі...
20 08 2018

23.08.2018 о 11:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевськ...

23.08.2018 о 11:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевського, 1 каб.413 відбудеться засідання Комісії з питань розгляду скарг  у сфері державної реєстрації ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Лівчак Лариси Тодорівни (в інтересах Шумкова Артема Анатолійовича) на рішення про зупинення державної реєстрації прав №41134560 від 17.05.2018. 
далі...
ПОСИЛАННЯ

 

 

 

 

'

 


 

 

 

      

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

www.legalaid.gov.ua/ua/konkursadvokativ/ shostyi-konkurs


 

Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області Андрієць Орися Іванівна