АРХІВ НОВИН
«Жовтень 2018 р. »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
Державна реєстрація творчих спілок та їх територіальних осередків
 Нормативно-правове регулювання:
1. Конституція України.
2. Цивільний кодекс.
3. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
4. Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки».
5. Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи».
 Особливості створення творчих спілок та їх територіальних осередків
Статуси творчих спілок
Творчі спілки   України   можуть   мати   всеукраїнський   та регіональний (місцевий) статус.
до всеукраїнських творчих спілок належать спілки, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві творчі осередки у більшості її областей;
до регіональних (місцевих) творчих спілок належать спілки, діяльність    яких    поширюється    на    територію   відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону.
Порядок створення творчої спілки
Творча спілка   створюється   групою   професійних    творчих працівників відповідного фахового напряму в галузі культури та мистецтва (всеукраїнська - у складі не менш як 100   осіб, регіональна (місцева) - не менш як 20 осіб), що мають у своєму доробку завершені та оприлюднені твори культури і мистецтва чи їх інтерпретації.
Рішення про утворення творчої спілки приймається загальними зборами (з'їздом, конференцією) та оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.
Протокол загальних зборів (з’їзду, конференції) про утворення творчої спілки має містити такі відомості:
дата та місце проведення загальних зборів (з’їзду, конференції);
 • рішення про обрання головуючого та секретаря;
 • рішення про утворення творчої спілки із зазначенням мети (цілей) її діяльності;
 • рішення про визначення статусу творчої спілки, її професійної спрямованості;
 • рішення про визначення найменування та, за 4 наявності, скороченого найменування творчої спілки;
 • рішення про затвердження статуту творчої спілки;
 • рішення про утворення (обрання) керівника, виборних органів управління творчої спілки відповідно до затвердженого статуту;
 • рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти творчу спілку для здійснення реєстраційних дій.
Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь у загальних зборах (з’їзді, конференції) творчої спілки, в якому зазначаються дані щодо учасників загальних зборів (з’їзду, конференції) творчої спілки:
прізвище, ім’я та по батькові особи,
дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
Невід’ємною частиною протоколу загальних зборів (з’їзду, конференції) про утворення всеукраїнської творчої спілки є також відомості   про її територіальні осередки, що підтверджуються протоколами про утворення територіальних осередків всеукраїнської творчої спілки.
Відомості про територіальний осередок всеукраїнської творчої спілки включають відомості про найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника територіального осередку всеукраїнської творчої спілки.
Порядок створення територіального осередку творчої спілки.
Рішення про утворення територіального осередку творчої спілки приймається уповноваженим органом творчої спілки в порядку, визначеному її статутом, та оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.
Протокол засідання уповноваженого органу творчої спілки про утворення територіального осередку творчої спілки має містити такі відомості:
 • дата та місце проведення засідання;
 • рішення про обрання головуючого та секретаря;
 • рішення про утворення територіального осередку творчої спілки;
 • рішення про визначення найменування та, за наявності, скороченого найменування територіального осередку творчої спілки;
 • рішення про затвердження статуту територіального осередку творчої спілки або прийняття рішення про діяльність територіального осередку творчої спілки на підставі статуту всеукраїнської творчої спілки;
 • рішення про утворення (обрання) керівника, виборних органів управління територіального осередку творчої спілки;
 • рішення про визначення особи яка має право представляти територіальний осередок творчої спілки для здійснення реєстраційних дій.
Невід’ємною частиною протоколу засідання уповноваженого органу творчої спілки про утворення територіального осередку творчої спілки є реєстр осіб, які брали в ньому участь, в якому зазначаються:
 • прізвище, ім’я та по батькові особи,
 • дані її паспорта,
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
Дані про особу засвідчуються її особистим підписом. Статут творчої спілки не повинен суперечити законодавству України.
У статуті творчої спілки має бути визначено:
 • найменування, статус творчої спілки, професійна спрямованість;
 • цілі, завдання і основні форми діяльності творчої спілки;
 • умови прийому до членів творчої спілки та вибуття з неї;
 • права і обов'язки членів творчої спілки;
 • територіальні осередки творчої спілки;
 • структура, порядок створення та компетенція виборних органів творчої спілки, строки та механізм здійснення їх повноважень;
 • джерела формування майна та коштів творчої спілки і порядок їх використання;
 • порядок реорганізації та припинення діяльності творчої спілки.
До статуту можуть включатися інші положення, пов'язані з особливостями діяльності творчої спілки.
Державна реєстрація творчих спілок та їх територіальних осередків
Перелік документів, які подаються на державну реєстрацію:
 • заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
 • заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;
 • документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування (для територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок);
 • відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
 • установчий документ юридичної особи – у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;
 • документ про сплату адміністративного збору.
Розмір адміністративного збору: 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 75 відсотків адміністративного збору - за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі.
Строк розгляду документів складає 30 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації. Строк розгляду документів може бути продовжений за необхідності, але не більше ніж на 15 робочих днів.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНОНСИ ПОДІЙ
19 10 2018

22.10.2018 о 12.00 год. відбудеться засідання Комісії з...

 
далі...
16 10 2018

18 жовтня у с. Сучевени та с. Корчівці Глибоцького райо...

 
далі...
02 10 2018

4 жовтня о 14.00 Правовий квест "Загадки Феміди&qu...

 
далі...
27 09 2018

27 вересня 10.00-12.00 День відкритих дверей для студе...

 
далі...
20 08 2018

23.08.2018 о 11:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевськ...

23.08.2018 о 11:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевського, 1 каб.413 відбудеться засідання Комісії з питань розгляду скарг  у сфері державної реєстрації ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Лівчак Лариси Тодорівни (в інтересах Шумкова Артема Анатолійовича) на рішення про зупинення державної реєстрації прав №41134560 від 17.05.2018. 
далі...
ПОСИЛАННЯ

 

 

 

 

'

 


 

 

 

      

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

www.legalaid.gov.ua/ua/konkursadvokativ/ shostyi-konkurs


 

Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області Андрієць Орися Іванівна