АРХІВ НОВИН
«Липень 2018 р. »
ПнВтСрЧтПтСбНд
2526272829301
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 12345
ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Земельний кодекс України регулює припинення права власності юридич­них та фізичних осіб на земельну ділянку. Так, зокрема в статті 140  наво­диться перелік підстав, при наявності яких суб'єктив­не право власності припиняється. Таких підстав сім і зі змісту цієї статті можливо зробити висновок про те, що вони є вичерпними. Тобто інші юридичні факти, які не перераховані у зазначеній статті, не можуть розгля­датися в якості підстав припинення права власності на земельну ділянку.

Умовно передбачені підстави можливо поділити на групи: а) добровільне припинення права власності на земельну ділянку, тобто, без примусового вилучення земель; б) вилучення земель поза згодою їх власника за умови наявності його вини; в) вилучення земель поза згодою їх власника за умови відсутності його вини.

Першу групу складають підстави припинення пра­ва на землю суб'єктів земельних відносин: при добро­вільній відмові власника від прав на земельну ділян­ку; відчуження земельної ділянки за рішенням влас­ника; смерть власника земельної ділянки за відсутно­сті спадкоємця. В зазначених випадках не проявляють­ся владні повноваження органів державної виконав­чої влади або судових органів. Припинення суб'єктив­ного права відбувається виключно у зв'язку із само­стійним волевиявленням власника земельної ділян­ки або його смертю. Функція державних органів - юридично оформити припинення такого права.

Другу групу складають підстави припинення права на землю: при зверненні стягнення на земельну ділян­ку на вимогу кредитора; конфіскація за рішенням суду. В зазначених випадках мова йде про те, що вла­сника земельної ділянки позбавляють прав на землю поза його волею та за наявності порушення ним тих чи інших норм законодавства (цивільного, криміналь­ного, адміністративного, земельного тощо).

Так, звернення стягнень на земельну ділянку на вимогу кредитора має місце у випадках, коли власник земельної ділянки не виконує взятих на себе зобов'я­зань щодо повернення у зазначені терміни кредитів. Конфіскація земельної ділянки за рішенням суду від­бувається у разі порушення власником земельної ді­лянки норм кримінального або адміністративного за­конодавства.

Третю групу складають підстави припинення пра­ва на землю суб'єктів земельних відносин: при від­чуженні земельної ділянки з мотивів суспільної необ­хідності та для суспільних потреб; невідчуженні зе­мельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визна­чених Земельним кодексом України. В цих випадках, як і в попередніх, мова йде про те, що власника земель­ної ділянки позбавляють прав на землю поза його во­лею. Але при цьому у власника відсутня вина, пов'я­зана із порушенням тих чи інших норм законодавст­ва України. Припинення права у зазначених випадках відбувається за рішенням органів державної виконав­чої влади, органів місцевого самоврядування або судо­вих органів.

 
АНОНСИ ПОДІЙ
13 07 2018

16.07.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

16.07.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Антощук В.В. на дії державного реєстратора Миронюк Я.Ф. 
далі...
18 06 2018

21.06.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 
далі...
04 06 2018

06.06.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 06.06.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Чернівецької обласної фітосанітарної служби на рішення про відмову у державній реєстрації за № 40198779 від 20.03.2018 та № 40199029 від 20.03.2018.
далі...
21 05 2018

23.05.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 23.05.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Чернівецької обласної фітосанітарної служби на рішення про відмову у державній реєстрації за № 40198779 від 20.03.2018 та № 40199029 від 20.03.2018.
далі...
26 04 2018

27.04.2018 о 14:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 27.04.2018 о 14:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою: Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на рішення про відмову у державній реєстрації за № 10498779 від 20.03.2018 та № 40199029 від 20.03.2018.
далі...
ПОСИЛАННЯ

 

 

 

 

'

 


 

 

 

      

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

www.legalaid.gov.ua/ua/konkursadvokativ/ shostyi-konkurs


 

Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області Андрієць Орися Іванівна