АРХІВ НОВИН
«Жовтень 2018 р. »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Земельний кодекс України регулює припинення права власності юридич­них та фізичних осіб на земельну ділянку. Так, зокрема в статті 140  наво­диться перелік підстав, при наявності яких суб'єктив­не право власності припиняється. Таких підстав сім і зі змісту цієї статті можливо зробити висновок про те, що вони є вичерпними. Тобто інші юридичні факти, які не перераховані у зазначеній статті, не можуть розгля­датися в якості підстав припинення права власності на земельну ділянку.

Умовно передбачені підстави можливо поділити на групи: а) добровільне припинення права власності на земельну ділянку, тобто, без примусового вилучення земель; б) вилучення земель поза згодою їх власника за умови наявності його вини; в) вилучення земель поза згодою їх власника за умови відсутності його вини.

Першу групу складають підстави припинення пра­ва на землю суб'єктів земельних відносин: при добро­вільній відмові власника від прав на земельну ділян­ку; відчуження земельної ділянки за рішенням влас­ника; смерть власника земельної ділянки за відсутно­сті спадкоємця. В зазначених випадках не проявляють­ся владні повноваження органів державної виконав­чої влади або судових органів. Припинення суб'єктив­ного права відбувається виключно у зв'язку із само­стійним волевиявленням власника земельної ділян­ки або його смертю. Функція державних органів - юридично оформити припинення такого права.

Другу групу складають підстави припинення права на землю: при зверненні стягнення на земельну ділян­ку на вимогу кредитора; конфіскація за рішенням суду. В зазначених випадках мова йде про те, що вла­сника земельної ділянки позбавляють прав на землю поза його волею та за наявності порушення ним тих чи інших норм законодавства (цивільного, криміналь­ного, адміністративного, земельного тощо).

Так, звернення стягнень на земельну ділянку на вимогу кредитора має місце у випадках, коли власник земельної ділянки не виконує взятих на себе зобов'я­зань щодо повернення у зазначені терміни кредитів. Конфіскація земельної ділянки за рішенням суду від­бувається у разі порушення власником земельної ді­лянки норм кримінального або адміністративного за­конодавства.

Третю групу складають підстави припинення пра­ва на землю суб'єктів земельних відносин: при від­чуженні земельної ділянки з мотивів суспільної необ­хідності та для суспільних потреб; невідчуженні зе­мельної ділянки іноземними особами та особами без громадянства у встановлений строк у випадках, визна­чених Земельним кодексом України. В цих випадках, як і в попередніх, мова йде про те, що власника земель­ної ділянки позбавляють прав на землю поза його во­лею. Але при цьому у власника відсутня вина, пов'я­зана із порушенням тих чи інших норм законодавст­ва України. Припинення права у зазначених випадках відбувається за рішенням органів державної виконав­чої влади, органів місцевого самоврядування або судо­вих органів.

 
АНОНСИ ПОДІЙ
19 10 2018

22.10.2018 о 12.00 год. відбудеться засідання Комісії з...

 
далі...
16 10 2018

18 жовтня у с. Сучевени та с. Корчівці Глибоцького райо...

 
далі...
02 10 2018

4 жовтня о 14.00 Правовий квест "Загадки Феміди&qu...

 
далі...
27 09 2018

27 вересня 10.00-12.00 День відкритих дверей для студе...

 
далі...
20 08 2018

23.08.2018 о 11:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевськ...

23.08.2018 о 11:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевського, 1 каб.413 відбудеться засідання Комісії з питань розгляду скарг  у сфері державної реєстрації ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Лівчак Лариси Тодорівни (в інтересах Шумкова Артема Анатолійовича) на рішення про зупинення державної реєстрації прав №41134560 від 17.05.2018. 
далі...
ПОСИЛАННЯ

 

 

 

 

'

 


 

 

 

      

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

www.legalaid.gov.ua/ua/konkursadvokativ/ shostyi-konkurs


 

Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області Андрієць Орися Іванівна