Начальник
Головного управління
Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович
Хохуляк В’ячеслав Віссаріонович
АРХІВ НОВИН
«Травень 2017 р. »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
Бланк Попередження про спеціальні обмеження встановлені антикорупційним законодавством

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
 
Про спеціальні обмеження, встановлені Законами України “Про державну службу” та “Про засади запобігання і протидії корупції, щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби
 
Законом України "Про державну службу" передбачено, що державні службовці повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.
Відповідно до статті 12 Закону України “Про державну службу” не можуть бути обраними, або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:
визнані у встановленому порядку недієздатними;
мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками.
Статтею10 цього Закону визначено, що державний службовець не може брати участі у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу.
Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" встановлено спеціальні обмеження щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави та для державних службовців (посадових та службових осіб), а саме:
Стаття 6 «Обмеження щодо використання службового становища», - забороняє використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:
неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);
неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;
3) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого
самоврядування або посадових осіб;
4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою
проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням
(погодженням) висновків.
Стаття 7 «Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності» забороняє:
займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;
входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України. Стаття 8 «Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)», - забороняє безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб.
 
 

___________________
Підпис

______________________________ 
/Прізвище, ініціали/
   
" ______ " ________________ 2011 року  
 
  

 
 
Стаття 9 «Обмеження щодо роботи близьких осіб», - забороняє державним службовцям мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам. Стаття 11 «Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», - зобов'язує вищевказану особу надати письмову згоду на проведення спеціальної перевірки, зокрема щодо:
притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні
правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;
достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;
наявності в особи корпоративних прав;
стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації. Стаття 12 «Фінансовий контроль», - зобов'язує державних службовців щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.
У разі відкриття державним службовцем валютного рахунка в установі банку-нерезидента він зобов'язаний в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
Стаття 14 «Урегулювання конфлікту інтересів», - зобов'язує державних службовців:
уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів;
повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.
Стаття 16 «Вимоги щодо прозорості інформації», - забороняє державним службовцям:
відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;
надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
Стаття 21 «Види відповідальності за корупційні правопорушення»:
За вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 4 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.
Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, у триденний строк з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили, притягнення до цивільно-правової відповідальності, накладення дисциплінарного стягнення заносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що формується та ведеться Міністерством юстиції України. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, порядок формування та ведення цього реєстру затверджується Міністерством юстиції України.

Про спеціальні обмеження, встановлені Законами України “Про державну службу” та "Про засади запобігання і протидії корупції" щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави та для державних службовців, - попереджений(на)
 
З Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року за №3206, - ознайомлений(на)
  
 

___________________
Підпис

______________________________ 
/Прізвище, ініціали/
   
" ______ " ________________ 2011 року  
 


Розробив: Сектор з питань запобігання корупції Міністерства юстиції України Киричок П. С.
АНОНСИ ПОДІЙ
11 05 2017

Засідання Комісії з питань розгляду скарг у сфері держа...

 13.05.2017 о 10.00 год. відбудеться  засідання Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області за скаргою  Товариства з обмеженою відповільністю  "КОМБІНАТ БУДСЕРВІС"(адреса: вул. А. Кохановського, 7, 3 поверх, кабінет №4)
далі...
28 04 2017

Засідання Комісії з питань розгляду скарг у сфері держа...

 03.05.2017 о 14.00 год. відбудеться  засідання Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області за скаргами ТОВ "Гіпербуд"( адреса: вул. М. Грушевського, 1, каб. 418).
далі...
28 04 2017

Засідання Комісії з питань розгляду скарг у сфері держа...

 03.05.2017 о 14.30 год. відбудеться засідання  Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєтрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області за скаргами ТОВ "Комбінат будсервіс", Чернівецької обласної організації політичної партії "БЛОК ДАРТА ВЕЙДЕРА" ( адреса: вул. М. Грушевського, 1
далі...
19 04 2017

Засідання Комісії з питань розгляду скарг у сфері держа...

20.04.2017 о  12.00 год. відбудеться засідання Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управвління юстиції у Чернівецькій області за скаргою Строіча І.І. (адреса: вул. О. Кобилянської, буд.13, каб.1)
далі...
10 04 2017

Засідання Комісії з питань розгляду скарг у сфері держа...

 Увага!  12.04.2017  о 12.00 год відбудеться  засідання Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області за скаргою  ТОВ " КОМБІНАТ БУДСЕРВІС".
далі...
ПОСИЛАННЯ

 

 

 

'


 

 

 

      

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

www.legalaid.gov.ua/ua/konkursadvokativ/ shostyi-konkurs


 

Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області Андрієць Орися Іванівна