АРХІВ НОВИН
«Серпень 2018 р. »
ПнВтСрЧтПтСбНд
30311 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 12
Державна виконавча служба України

Державна виконавча служба України (ДВС України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень) відповідно до законів.
 
ДВС України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра юстиції України.
 
Основними завданнями ДВС України є:
- реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень;

- внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері виконання рішень;

- забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством;

- здійснення освітньо-розяснювальної роботи з питань виконання рішень.
 
ДВС України відповідно до покладених на неї завдань:
- організовує у межах своїх повноважень виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України,  додержання прав і свобод людини та громадянина, здійснює контроль за їх реалізацією;

- узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру юстиції України;

- забезпечує здійснення державними виконавцями заходів примусового виконання рішень, передбачених законами;

- забезпечує доступ державних виконавців до баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно та кошти;

- забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;

- здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;

- здійснює аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення роботи структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України;

- організовує ведення обліково-статистичної звітності та аналізує стан виконання рішень державними виконавцями;

- надає роз'яснення та рекомендації державним виконавцям з питань примусового виконання рішень;

- організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із діяльністю ДВС України, структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України;

- організовує освітньо-розяснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання її завдань;

- здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.
 
 ДВС України з метою організації своєї діяльності:
- організовує роботу державних виконавців, перевіряє їх діяльність і вживає заходів щодо її поліпшення, здійснює керівництво, контроль та перевірку організації роботи структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України;

- забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією в апараті ДВС України та структурних підрозділах територіальних органів Мін'юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України;

- здійснює добір кадрів в апарат ДВС України та на керівні посади в структурні підрозділи територіальних органів Мін'юсту України, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України, формує кадровий резерв на відповідні посади, бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату ДВС України та структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту України, які забезпечують реалізацію повноважень ДВС України;

- організовує планово-фінансову роботу в апараті ДВС України,здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;

- здійснює у межах повноважень разом із відповідними центральними органами виконавчої влади контроль за використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм, у тому числі міжнародних;

- забезпечує представництво інтересів ДВС України у судових та інших органах;

- організовує ведення діловодства та архіву відповідно до встановлених правил;

- забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у апараті ДВС України;

- здійснює управління об'єктами державної власності;

- затверджує зразки та описи печаток органів державної виконавчої служби;

- організовує роботу щодо соціально-побутового забезпечення працівників ДВС України, їх соціального захисту.
ДВС України для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

- залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади;

- одержувати інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

- скликати наради, створювати комісії та робочі групи;

- користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

- ДВС України здійснює свої повноваження безпосередньо та через структурні підрозділи головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень ДВС України.

- ДВС України під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконавчої влади,допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, профспілками та організаціями роботодавців, а також підприємствами, установами, організаціями.

- ДВС України у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України та доручень Міністра юстиції України видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписує Голова ДВС України.

- ДВС України очолює Голова, якого призначає на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра юстиції України, та звільняє з посади Президент України.
АНОНСИ ПОДІЙ
31 07 2018

02.08.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевськ...

02.08.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевського, 1 каб.332 (зала селекторних нарад Чернівецької обласної ради) відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргми: ТзОВ "Гіпербуд" на рішення про відмову у державній реєстрації № 41615242 від 14.06.2018 р. ДобкиО.Г.; ПАТ "Національна суспіль
далі...
13 07 2018

16.07.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

16.07.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Антощук В.В. на дії державного реєстратора Миронюк Я.Ф. 
далі...
18 06 2018

21.06.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 
далі...
04 06 2018

06.06.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 06.06.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Чернівецької обласної фітосанітарної служби на рішення про відмову у державній реєстрації за № 40198779 від 20.03.2018 та № 40199029 від 20.03.2018.
далі...
21 05 2018

23.05.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 23.05.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Чернівецької обласної фітосанітарної служби на рішення про відмову у державній реєстрації за № 40198779 від 20.03.2018 та № 40199029 від 20.03.2018.
далі...
ПОСИЛАННЯ

 

 

 

 

'

 


 

 

 

      

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

www.legalaid.gov.ua/ua/konkursadvokativ/ shostyi-konkurs


 

Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області Андрієць Орися Іванівна