АРХІВ НОВИН
«Жовтень 2018 р. »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1234
Наказ Головного управління юстиції у Чернівецькій області від 24.07.2012 №403 "Про затвердження Порядку особистого прийому громадян в Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області"
 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

 НАКАЗ

 

       24.07.2012                                            м. Чернівці                                                                   № 403

 

Про затвердження Порядку                                                                              Зареєстровано в Головному

особистого  прийому громадян                                                                         управлінні юстиції у Чернівецькій

в Головному управлінні юстиції                                                                        області 30.07.2012 р. за № 22/2348

у Чернівецькій області

 Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та з метою визначення основних вимог до організації та проведення особистого прийому громадян в Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області

 НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян в Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області, що додається.
2. Відділу контролю, документування та звернень громадян Головного управління юстиції у Чернівецькій області (Бойчук І.Д.):
2.1. забезпечити організацію та проведення особистого прийому громадян уповноваженими посадовими особами Головного управління юстиції у          Чернівецькій області відповідно до цього наказу;
2.2. подати наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (зі змінами);
2.3. забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті  Головного управління юстиції у Чернівецькій області.
3. Заступникам начальника Головного управління юстиції у         Чернівецькій області, керівникам структурних підрозділів управління в межах повноважень забезпечити виконання цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. начальника 
Головного управління юстиції
у Чернівецькій області                                                                                                                          М.Беженар 

 

 

                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                              Наказ Головного управління юстиції

                                                                 у Чернівецькій області 24.07.2012 № 403

                                                              

                                                                  Зареєстровано в Головному управлінні

                                                                 юстиції у Чернівецькій області  

                                                                  30 липня 2012 за № 22/2348

                                                            

ПОРЯДОК
особистого прийому громадян в Головному управлінні юстиції

у Чернівецькій області 

1. Порядок особистого прийому громадян в Головному управлінні        юстиції у Чернівецькій області визначає основні вимоги до організації та     проведення особистого прийому громадян в Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області (далі - Управління) та розроблений на виконання статті 22 Закону України "Про звернення громадян", глави 4 Інструкції про порядок     розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 18.03.2004 N 26/5,           зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.03.2004 за N 342/8941 (із змінами) (далі - Інструкція) та підпункту 5.10 пункту 5 Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та   Севастополі, затвердженого наказом        Міністерства юстиції України 23.06.2011 №1707/5 (із змінами), зареєстрованого Міністерством юстиції України 23.06.2011 за № 759/19497.

2. Особистий прийом громадян начальником Головного управління      юстиції у Чернівецькій області, його заступниками здійснюється за попереднім записом у дні та години, визначені Графіком особистого прийому громадян   керівництвом  Головного управління юстиції у Чернівецькій області (далі -      Графік 1), що затверджується окремим наказом Управління.

3. У разі відсутності начальника Головного управління юстиції у           Чернівецькій області, його заступників, особистий прийом громадян              здійснюють уповноважені ними посадові особи.

4. Прийом громадян іншими посадовими особами Управління             здійснюється у визначені дні та години згідно з Графіком особистого прийому громадян посадовими особами структурних підрозділів Головного управління юстиції у Чернівецькій області (далі - Графік 2), що затверджується окремим наказом Управління.

5. У першочерговому порядку здійснюється прийом таких категорій   громадян:

жінок, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня";

інвалідів Великої Вітчизняної війни;

Героїв Соціалістичної Праці;

Героїв Радянського Союзу;

Героїв України.

6. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок       Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші            громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

7. Прийом громадян посадовими особами структурних підрозділів  Управління, здійснюється відповідно до їх компетенції без попереднього       запису за місцем знаходження структурних підрозділів у визначені дні та       години згідно з Графіком 2.

8. Запис громадян на прийом до начальника Головного управління       юстиції у Чернівецькій області,  його заступників проводиться у разі, коли     порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після     особистого прийому посадовою особою структурного підрозділу Управління відповідно до компетенції.

Попередній запис на прийом до начальника Управління та його              заступників здійснюється    відділом  контролю, документування та звернень громадян Управління за  адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1.             Попередній запис може здійснюватись за телефоном  55-27-60.

9. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються       прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви       (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

10. Відділ контролю, документування та звернень громадян Управління складає списки громадян Управління, які виявили бажання потрапити на      особистий прийом до керівництва Управління, та готує матеріали, викладені у зверненнях громадян, що увійшли до цього списку.

11. У записі на особистий прийом може бути відмовлено на таких          підставах:

11.1. повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже надавалося ним в Управління до розгляду та опрацювання й було      вирішено по суті

11.2. звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з          порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України "Про звернення громадян";

11.3. звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком          випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник,            повноваження якого оформлені в порядку, встановленому чинним                   законодавством);

11.4. письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство.

12. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця             проживання, мовних або інших ознак.

Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються        відповідні роз’яснення.

13. Особистий прийом іноземних громадян та осіб без громадянства    здійснюється у загальному порядку, при потребі – за участю перекладача.

14. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники,               повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством        порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими         громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу та повноваження.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

Під час особистого прийому  громадянин повинен пред'явити документ, що засвідчує його особу або наявність повноважень на представництво іншої особи. Відсутність такого документа, згідно статті 5 Закону України "Про    звернення громадян", має бути підставою для відмови в прийомі.

15. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає      питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

16. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання           безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати такого          розгляду громадянинові за його згодою надається усна або письмова відповідь

17. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених           громадянином питань, посадова особа може залучати до їх розгляду             працівників відповідних структурних підрозділів Управління, або одержувати за запитом від них необхідну інформацію

18. Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до    компетенції Управління, в строк не більше п’яти днів з дня реєстрації воно  надсилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, в той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

19. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому       начальника Головного управління юстиції у Чернівецькій області, його           заступників, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей    прийом. У разі відсутності останньої − особою, яка за наказом  Управління    виконує її обов’язки.

20. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до Управління для реєстрації відповідно до Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до   сфери його управління, затвердженої наказом Міністерства юстиції України       18.03.2004 N 26/5 (із змінами),  зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.03.2004 за N 342/8941.

21. Дані про особу, що звернулася до керівництва Управління чи           посадових осіб структурних підрозділів Управління, а також короткий зміст питань, з якими вона звернулася,    і    результати їх розгляду записуються у Журналі  обліку особистого прийому    громадян, форма якого    визначена в додатку 4 до пункту 2.5 Інструкції.

22. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків           розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому керівництвом Управління, здійснюється відділом контролю, документування та звернень громадян Головного управління юстиції у Чернівецькій області.

23. Облік громадян, яких особисто приймають посадові особи у          структурних підрозділах Управління, та контроль за дотриманням строків      розгляду їх звернень здійснюються працівником, на якого покладено обов’язки з ведення діловодства у відповідному структурному підрозділі Управління.

24. Посадові особи Управління, які здійснюють особистий прийом      громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами   України  "Про звернення громадян", "Про державну службу", Указом           Президента України від 07.02.2008 № 109 "Про першочергові заходи щодо     забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування", Положенням про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим        наказом  Міністерства юстиції України 23.06.2011 №1707/5 (із змінами),         зареєстрованим Міністерством юстиції України 23.06.2011 за № 759/19497,    Інструкцією про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві   юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 18.03.2004 N 26/5  (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.03.2004 за N 342/8941.

 

 

 

Начальник відділу контролю,
документування та звернень
громадян Головного управління
юстиції у Чернівецькій області                                                                                                            І.Бойчук

АНОНСИ ПОДІЙ
19 10 2018

22.10.2018 о 12.00 год. відбудеться засідання Комісії з...

 
далі...
16 10 2018

18 жовтня у с. Сучевени та с. Корчівці Глибоцького райо...

 
далі...
02 10 2018

4 жовтня о 14.00 Правовий квест "Загадки Феміди&qu...

 
далі...
27 09 2018

27 вересня 10.00-12.00 День відкритих дверей для студе...

 
далі...
20 08 2018

23.08.2018 о 11:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевськ...

23.08.2018 о 11:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевського, 1 каб.413 відбудеться засідання Комісії з питань розгляду скарг  у сфері державної реєстрації ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Лівчак Лариси Тодорівни (в інтересах Шумкова Артема Анатолійовича) на рішення про зупинення державної реєстрації прав №41134560 від 17.05.2018. 
далі...
ПОСИЛАННЯ

 

 

 

 

'

 


 

 

 

      

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

www.legalaid.gov.ua/ua/konkursadvokativ/ shostyi-konkurs


 

Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області Андрієць Орися Іванівна