АРХІВ НОВИН
«Грудень 2018 р. »
ПнВтСрЧтПтСбНд
26272829301 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 123456
Офіційні періодичні видання Міністерства юстиції України
 

До правових періодичних видань Міністерства юстиції України належать:

 • офіційне видання «Офіційний вісник України»;
 • наукове фахове видання «Бюлетень Міністерства юстиції України»;
 • багатотомне офіційне видання «Систематичне зібрання чинного законодавства України»;
 • офіційне періодичне видання «Кодекси України».

Указом Президента України від 22.01.1996 року №73 «Про видання збірників актів законодавства України» на Міністерство юстиції України покладено функції офіційного видавця збірників актів законодавства.

Офіційне видання «Офіційний вісник України»

На виконання вищезазначеного Указу Президента від 22.01.1996р. №73 та з відповідно до Указу Президента України від 13.12.1996р. №1207 «Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України», Міністерство юстиції України видає бюлетень «Офіційний вісник України».

Указом Президента України від 10.06.1997р. №503 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» «Офіційному віснику України» надано статус офіційного друкованого видання, у якому підлягають оприлюдненню державною мовою акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України.

В «Офіційному віснику України» публікуються поточні нормативно-правові акти, які надійшли до Мін'юсту та включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Це:

 • закони України,
 • постанови Верховної Ради України,
 • укази і розпорядження Президента України,
 • постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України,
 • рішення і висновки Конституційного Суду України,
 • зареєстровані в Мін'юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку України,
 • міжнародні договори України, що набрали чинності,
 • рішення Міністерства юстиції України про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
 • акти Міністерства економіки України, що вносять зміни до постанов Кабінету Міністрів України.

Також в «Офіційному віснику України» публікуються:

 • оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта,
 • резолютивна частина постанови суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним,
 • рішення Європейського суду з прав людини,
 • регуляторні акти, що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Для більш оперативного доведення нормативно-правових актів до громадян та юридичних осіб та скорочення терміну оприлюднення актів з січня 2007 року «Офіційний вісник України» видається двічі на тиждень із скороченням терміну підготовки оригінал-макету та друку до 10 днів, що забезпечує офіційне оприлюднення нормативно-правових актів у п'ятнадцятиденний строк після їх прийняття у встановленому порядку і підписання.

Двічі на рік видаються хронологічні покажчики до актів, опублікованих у «Офіційному віснику України», а також алфавітно-предметний покажчик.

На виконання Указу Президента України від 27.06.1996р. №472 «Питання оновлення збірників актів законодавства України», «Офіційний вісник України» крім звичного варіанту також видається у теках з роз'ємними замками з підтримкою актів у контрольному стані. Тека (тверда обкладинка) розрахована на два чи три номери бюлетеню. Перший з цих номерів надсилається передплатникам у теці, а наступні - у конвертах. До кожного номеру бюлетеню додається комплект «Зміни», у якому знаходяться аркуші, які містять нову редакцію частини актів чи доповнення до актів, які були надруковані у попередніх номерах бюлетеню. Підтримання у контрольному стані проводиться шляхом заміни або вставки окремих аркушів з новими редакціями актів.

Передплатні індекси:

40433 - паперовий журнал;

01546 - у теках із роз'ємними замками з підтримкою текстів актів у контрольному стані;

48345 - електронний варіант;

22408 - дайджест російською мовою, електронний варіант.

Детальніша інформація про "Офіційний вісник України", зміст номерів та тексти нормативно-правових актів, розміщених в бюлетені, приведені на веб-сайті Головного державного об'єднанням правової інформації Міністерства юстиції України: www.gdo.kiev.ua .

Наукове фахове видання «Бюлетень Міністерства юстиції України»

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 28.12.1998р. №72/5, з ІІ півріччя 1999 року щоквартально, а відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 22.08.2002 р. №78/5, з січня 2003 року щомісячно здійснюється видання наукового фахового журналу Міністерства юстиції України - «Бюлетень Міністерства юстиції України».

Із січня 2003 року постановою Президії Вищої атестаційної комісії України від 11.06.2003р. №1-05/6 «Бюлетень Міністерства юстиції України» включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

На сторінках журналу аналізуються проблеми розвитку законодавства України та питання, пов'язані з практикою його застосування. Значна увага приділяється висвітленню діяльності Міністерства юстиції України, його територіальних органів та установ, оприлюдненню нормативно-правових актів та інформуванню громадян України про нові нормативно-правові акти, які стосуються прав, свобод та законних інтересів громадян, поширенню через бюлетень знань про державу і право, роз'ясненню чинного законодавства та поданню коментарів з практики його застосування та ін.

В журналі започатковано наступні рубрики: «Історія держави і права», «Конституційне право», «Теорія права», «Філософія права», «Права людини», «Цивільне право», «Цивільне процесуальне право», «Господарське право», «Приватне право», «Кримінальне право та кримінологія», Кримінально-процесуальне законодавство», «Адміністративне право і процес», «Трудове право», «Фінансове та банківське право», «Міжнародне право», «Європейське право», «Судова правова експертиза», «Державна виконавча служба», «Діяльність Міністерства юстиції України», «Правове життя», «Правова освіта», «Трибуна дисертанта», «Коментарі. Роз'яснення» тощо.

У кожному номері журналу приводиться перелік нормативно-правових актів, виданих Міністерством юстиції України за відповідний період, та тексти наказів Мін'юсту.

Передплатний індекс - 22670.

Більш детальну інформацію про журнал розміщено на веб-сайті Головного державного об'єднанням правової інформації Міністерства юстиції України www.gdo.kiev.ua

Багатотомне офіційне видання «Систематичне зібрання чинного законодавства України»

«Систематичне зібрання чинного законодавства України» - багатотомне офіційне систематизоване за предметною ознакою видання в теках із роз'ємними замками з підтримкою текстів нормативно-правових актів у контрольному стані.

«Систематичне зібрання чинного законодавства України» - єдине в державі офіційне видання такого формату.

У Зібранні публікуються чинні акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, а також Національного банку України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади України, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України.

У виданні публікуються нормативно-правові акти, які видані з часу прийняття Верховною Радою Української РСР Декларації про державний суверенітет України (16 липня 1990 року).

Головною особливістю цього видання є систематизація актів та окремих норм за предметною ознакою.

«Систематичне зібрання чинного законодавства України» виходить щомісячно у спеціальних теках з роз'ємними замками. Забезпечується постійна підтримка текстів актів у контрольному стані. З кожним черговим томом виходить комплект змін до актів, опублікованих у попередніх томах. Також Зібрання доповнюється новими нормативними актами.

Видано 71 том видання:

Розділ І. «Основи конституційного ладу» ( з 1 по 12 том - 2003 рік).

У розділі вміщено Конституцію України, рішення Конституційного Суду України, якими дається тлумачення окремих її статей. Подано документи, що регулюють спеціальний статус столиці України, встановлення та використання державної символіки, використання державної мови, порядок нагородження державними нагородами й встановлення державних свят, порядок набуття та припинення громадянства, визначають територіальний устрій України.

Також розміщено акти щодо конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина, організації проведення виборів, референдумів, інших форм безпосереднього волевиявлення народу, акти, що визначають правовий статус Президента України, Верховної Ради України, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних органів влади в Автономній Республіці Крим.

Розділ ІІ. «Законодавство про органи та установи юстиції» (з 1 по 7 том - 2004 рік).

Розділ присвячено діяльності органів та установ юстиції, зокрема, надано акти, що регулюють нормотворчу діяльність, здійснення європейської інтеграції, державну реєстрацію нормативно-правових актів, правову інформатизацію та ведення державних реєстрів інформаційної системи Міністерства юстиції України, систематизацію законодавства, порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності, правову роботу і правову освіту населення, легалізацію об'єднань громадян, реєстрацію політичних партій, статутів фонді соціального страхування, третейських судів, реєстрацію актів цивільного стану, діяльність нотаріату, здійснення представництва інтересів України в закордонних юрисдикційних органах, діяльність державної виконавчої служби тощо.

Розділ ІІІ. «Законодавство про організацію діяльності судів. Третейські суди. Прокуратура. Адвокатура» ( з 8 по 12 том - 2004 рік).

Зміст розділу складають нормативно-правові акти з питань, що стосуються організації судової влади, статусу суддів, матеріального та соціально-побутового забезпечення суддів, забезпечення діяльності судів, організації роботи державної судової адміністрації України та органів суддівського самоврядування, здійснення експертного забезпечення правосуддя, діяльності Вищої ради юстиції, третейських судів, прокуратури, адвокатури.

 Розділ ІV. «Цивільне, сімейне та цивільне процесуальне законодавство» (з 1 по 12 том - 2005 рік. З 1 по 3 том - 2006 рік).

До розділу увійшли Цивільний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Сімейний кодекс України та нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері особистих немайнових прав фізичної особи.

Розділ V. «Господарське та господарське процесуальне законодавство» ( з 4 по 12 том - 2006 рік, з 1-по 9 том - 2007 рік).

До розділу включено Господарський кодекс України та Господарський процесуальний кодекс України, нормативно-правові акти, що регулюють сферу господарських відносин.

Розділ VI. «Житлове законодавство. Житлово-комунальне господарство» ( з 10 по 12 том - 2007 рік, з 1 по 9 том - 2008 рік).

Розділ VII. «Праця. Зайнятість населення. Державна служба» (з 10 по 12 том - 2008 рік, з 1 по 5 том - 2009 рік).

Із серпня 2009 року видання «Систематичне зібрання чинного законодавства України» змінює форму подачі нормативного матеріалу. При цьому, кожний номер складатиметься з друкованої частини та електронного додатка - компакт-диска.

Друкована частина міститиме інформацію про систематизацію актів законодавства за галузями законодавства - розгорнутий зміст чергового номера. Тексти актів подаватимуться в електронному додатку. Кожен черговий номер видання включатиме електронну нормативну базу в накопичувальному вигляді.

Компакт-диск дозволяє здійснювати довідково-пошукові операції. Тексти актів постійно підтримуються у контрольному стані.

Із серпня 2009 року планується випуск розділу VІІІ «Охорона праці» збірника «Систематичне зібрання чинного законодавства України».

Передплатний індекс - 01379

Також, враховуючи нагальну потребу у забезпеченні сільських рад актами законодавства, їх обліку, підтримання у контрольному стані, Міністерством юстиції у вересні 2008 року у рамках проекту «Систематичне зібрання чинного законодавства України» здійснено підготовку та видання збірника «Практичне законодавство для сільської ради».

Випуск цього друкованого видання є першим кроком до впровадження в сільських (селищних) радах централізованої системи упорядкування нормативно-правових актів.

Наступним завданням у цьому напрямку є розробка та випуск з липня 2009 року спеціальної комп'ютерної правової системи «Практичне законодавство для сільської ради».

Вказана комп'ютерна правова система буде надходити до замовників на компакт-диску CD - ROM. Вона максимально проста у користуванні, має потужний довідково-пошуковий апарат та допоміжний сервіс. Передбачено її щомісячне оновлення - доповнюватиметься новими актами, вноситимуться зміни до раніше прийнятих актів. Поставка користувачам здійснюватиметься поштою за періодичною передплатою.

Передплатні індекси:
99634 - збірник;
37038 - зміни до збірника;
37617 - комп'ютерна правова система.

Інформацію про "Систематичне зібрання чинного законодавства України" можна отримати у видавництві "Український інформаційно-правовий центр": 01042, м. Київ-42, вул. Патріса Лумумби, 4-б, тел:             (044) 528-22-16      ; 502-10-42.

Офіційне періодичне видання «Кодекси України»

Динамічний розвиток законодавства в державі, великий обсяг змін до чинних актів зумовили потребу в нових ефективних засобах обліку та систематизації нормативно-правових актів. З цією метою Міністерство юстиції України з січня 2004 року запровадило офіційне періодичне видання «Кодекси України».

У виданні публікуються чинні кодекси України.

Видання виходить щомісячно у спеціальних теках із роз'ємними замками. Забезпечується постійна підтримка текстів кодексів у контрольному стані. У разі внесення до кодексів змін виходить відповідний комплект змін до кодексів, опублікованих у попередніх томах.

Зазначене видання буде корисним у роботі центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судів, правоохоронних органів, працівників юридичних служб, органів та установ юстиції, підприємств, установ та організацій, учених-правознавців, усіх, хто цікавиться питаннями права.

Передплатний індекс - 74252.

 Інформацію про "Кодекси України" можна отримати у видавництві "Український інформаційно-правовий центр": 01042, м. Київ-42, вул. Патріса Лумумби, 4-б, тел:            (044) 528-22-16

 

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ   ЛИСТ

 

Доводимо до вашого відома, що проведення передплатної кампанії на офіційні передплатні видання Міністерства юстиції України на ІІ півріччя 2017 року продовжено до 19 червня 2017 року .

Успішне виконання будь-якою установою чи організацією покладених на неї завдань у значній мірі залежить від забезпечення їх правовою інформацією. Основним джерелом такої інформації є збірники актів законодавства.

Відповідно до Указів Президента України “Про видання збірників актів законодавства України” від 22.01.1996 № 73, “Питання оновлення збірників актів законодавства України” від 27.06.1996 № 472 та з метою забезпечення конституційного права громадян на доступ до правової інформації і створення належних умов користування чинними актами законодавства на Міністерство юстиції України покладено функції офіційного видавця збірників актів законодавства України, а також їх оновлення.  

Указом Президента України N 503/97 від 10 червня 1997 року "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності", встановлено, що офіційними друкованими виданнями є:"Офіційний вісник України"; "Відомості Верховної Ради України"; газети "Урядовий кур'єр", «Голос України», офіційним друкованим виданням, в якому здійснюється офіційне оприлюднення законів, актів Президента України, є також офіційний бюлетень «Офіційний вісник Президента України».

Для забезпечення нормативно-правовими актами та офіційними періодичними виданнями Міністерством юстиції України випускаються офіційні періодичні видання нормативно-правових актів, зокрема: «Офіційний вісник України», «Систематичне зібрання чинного законодавства України», «Кодекси України»  та наукове фахове видання «Бюлетень Міністерства юстиції України». Забезпечується постійна підтримка текстів нормативно-правових актів у контрольному стані у таких виданнях, як «Офіційний вісник України» (електронна форма), «Систематичне зібрання чинного законодавства України та «Кодекси України». Кожний номер містить комплект змін до актів, опублікованих у попередніх номерах. Наводиться реєстр змін, подається пошуковий апарат. Вищевказані видання повністю забезпечують необхідну для роботи нормативно-правову базу.

Відповідно до вимог Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040 на юридичні служби покладається:

· ведення  обліку   актів  законодавства  і міжнародних договорів України (пп. 18 п. 10, пп.17 п. 11 Загального положення);

· забезпечення  підтримання  їх  у  контрольному  стані (пп. 18 п. 10, пп. 17 п. 11 Загального положення);

· забезпечення зберігання актів законодавства і міжнародних договорів (пп. 18 п. 10, пп.17 п. 11 Загального положення);

· збір інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях (пп. 19 п. 10, пп. 18 п. 11 Загального положення).

Зважаючи на необхідність впровадження на підприємствах, в установах та організаціях відповідного обліку актів законодавства юридичним службам, юрисконсультам необхідно вживати заходи щодо передплати офіційних видань Міністерства юстиції України, які повністю забезпечать їх необхідною нормативно-правовою базою.

Так, на виконання зазначених вище Указів Президента України, з метою подальшого забезпечення обліку актів законодавства та підтримання їх у контрольному стані в органах, установах юстиції та юридичних службах повідомляємо тематичну програму та вартість передплати офіційних періодичних видань та інформуємо про зміни  у формі подачі інформації користувачам, зокрема:

«Систематичне зібрання чинного законодавства України» - офіційне видання Міністерства юстиції України, в якому публікуються нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Національного Банку України, а також нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані в Міністерстві юстиції України та міжнародні договори. Для кожного видання нормативно-правові акти підбираються за галузевими ознаками.

Систематичне зібрання чинного законодавства України – багатотомне видання, що видається Міністерством юстиції на виконання Указів Президента України від 22 січня 1996 року № 73 «Про видання збірників актів законодавства України» та від 27 червня 1996 року № 472 «Питання оновлення збірників актів законодавства України».

З 2003 року забезпечується видання зазначеного збірника у співпраці з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

«Систематичне зібрання чинного законодавства України» є ефективним інструментом для запровадження у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади централізованої системи обліку і систематизації нормативно-правових актів.

У цьому щомісячному виданні нормативно-правові акти систематизовані згідно з Класифікатором за предметною ознакою.

Поточне укладання: розділ 19 «Будівництво, містобудування та архітектура», розділ 20 «Інформація. Засоби масової інформації». Компакт-диск з текстами актів усіх розділів. Комп’ютерна система «Зібрання законодавства України».

«Систематичне зібрання чинного законодавства України».

Передплатний індекс 01379 ( поточна публікація)

Періодичність виходу - 6 шт. на ІІ півріччя.

1 міс.

3 міс.

6 міс.

328-16 грн.

984-48 грн.

1968-96 грн.

поштові послуги

1 грн. 48 коп.

3 грн. 38 коп.

4 грн. 10 коп.

Додатково надається комп’ютерна система «Зібрання законодавства України Поточне укладання: розділ 19 «Будівництво, містобудування та архітектура», розділ 20 «Інформація. Засоби масової інформації». Компакт-диск. Система «Зібрання законодавства України».

Усі номери включають компакт-диски з оновленими нормативними базами.

Передплатники зможуть замовити будь-який розділ видання на окремому компакт-диску або усі розділи на одному компакт-диску.

 КОДЕКСИ УКРАЇНИ

У виданні «Кодекси України» – до виходу у світ у 2016 році заплановані такі кодекси: Про адміністративні правопорушення, Кримінально-виконавчий, Господарський, Кримінільний процесуальний, Земельний, Торговельного мореплавства, Цивільний (1-4), Цивільний (5-6), Митний, Сімейний, Бюджетний, Новий.  У разі неприйняття нового кодексу, замість заявленого буде опублікований кодекс, який матиме найбільшу кількість змін і доповнень. Забезпечуватиметься  підтримка усіх кодексів у контрольному стані.

Кодекси України – це щомісячне періодичне видання чинних кодексів України, що видається з січня 2004 року, виходить у спеціальних теках з роз’ємними замками, забезпечується постійною підтримкою кодексів у контрольному стані. Кожен том містить комплект змін до кодексів, опублікованих у попередніх томах.

 «Кодекси України». Передплатний індекс 74252 (в теках з роз’ємними замками)

Періодичність виходу - 6 шт. на півроку.

1 міс.

3 міс.

6 міс.

390-25 грн.

1170-75 грн.

2341-50 грн.

поштові послуги

1 грн. 48 коп.

3 грн. 38 коп.

4 грн. 10 коп.

«Кодекси України». Передплатний індекс 21993 ( у вигляді книг без оновлення)

Періодичність виходу - 6 шт. на півроку.

1 міс.

3 міс.

6 міс.

194-88 грн.

584-64 грн.

1169-28 грн.

поштові послуги

1 грн. 48 коп.

3 грн. 38 коп.

4 грн. 10 коп.

 

 

 

 

 ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ

 

В інформаційному бюлетені «Офіційний вісник України. Зі змінами» друкуються тексти поточних актів законодавства, а також надаються зміни і доповнення для постійної підтримки в контрольному стані раніше опублікованих актів - щотижневе видання, у якому публікуються всі поточні нормативно-правові акти, включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів за тиждень. Зазначене видання також видається в теках з роз’ємними замками. Кожний номер містить комплект змін до актів, опублікованих у попередніх номерах. Двічі на рік видаються хронологічні покажчики до актів, опублікованих в «Офіційному віснику України», а також алфавітно-предметний покажчик.

«Офіційний вісник України» включено до переліку офіційних друкованих видань, у яких підлягають оприлюдненню державною мовою закони України, інші акти Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України.

Також інформуємо Вас, що журнал буде забезпечувати подальшу постійну підтримку в контрольному стані текстів нормативно –  правових актів, які опубліковані з початку 2003 року.

Відповідно до п 4 Протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 23 «Щодо забезпечення органів виконавчої влади та підвідомчих їм підприємств, установ, організацій інформаційним бюлетенем «Офіційний вісник України» обов’язково мають бути вжиті заходи до передплати даного офіційного видання.

Офіційний вісник України – це щотижневий бюлетень, що видається з січня 1997 року, у якому публікуються всі поточні нормативно-правові акти, включені до Єдиного реєстру нормативно-правових актів за тиждень

З січня 2014 року у виданні «Офіційний вісник України» подається аналітична інформація щодо динаміки нормотворчого процесу за місячний період. Забезпечується постійна підтримка актів у контрольному стані за електронною технологією (на компакт-диску). Надається зручний довідково-пошуковий апарат.

«Офіційний вісник України». Передплатний індекс 01546 (електронна версія з підтриманням у контрольному стані).

Періодичність виходу - 12 шт. на рік.

Періодичність виходу - на ІІ півріччя.

1 міс.

3 міс.

6 міс.

358-16 грн.

1074-48 грн.

2148-96 грн.

поштові послуги

1 грн. 48 коп.

3 грн. 38 коп.

4 грн. 10 коп.

 

 «Офіційний вісник України». Передплатний індекс 40433 (у вигляді книг без оновлення)

Періодичність виходу - 52 шт. на півроку.

1 міс.

3 міс.

6 міс.

507-98 грн.

1523-94 грн.

3047-88 грн.

поштові послуги

1 грн. 48 коп.

3 грн. 38 коп.

4 грн. 10 коп.

 «Офіційний вісник України». Передплатний індекс 48345 ( в електронному варіанті без підтримання у контрольному стані)

Періодичність виходу - 3 шт. на квартал 6 шт. на ІІ півріччя.

1 міс.

3 міс.

6 міс.

269-56 грн.

808-68 грн.

1617-36 грн.

поштові послуги

1 грн. 48 коп.

3 грн. 38 коп.

4 грн. 10 коп.

 БЮЛЕТЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 «Бюлетень Міністерства юстиції України» – щомісячне науково-фахове видання, яке висвітлює діяльність Міністерства юстиції України, його територіальних органів та установ юстиції, надає роз’яснення чинного законодавства та коментарі з практики його застосування, містить наукові статті за результатами досліджень у правовій галузі, оприлюднює нормативно-правові акти, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян, розглядає проблемні питання, пропозиції до законодавства.

«Бюлетень Міністерства юстиції України».

Передплатний індекс 22670.

Періодичність виходу - 6 шт. на ІІ півріччя.

1 міс.

3 міс.

6 міс.

229-81 грн.

689-43 грн.

1378-86 грн.

поштові послуги

1 грн. 48 коп.

3 грн. 38 коп.

4 грн. 10 коп.

Бюлетень розрахований на працівників органів та установ юстиції; суддів; юристів підприємств, установ та організацій; адвокатів; нотаріусів; викладачів та студентів; громадян, які цікавляться проблемами держави і права.

Бюлетень Міністерства юстиції України – це щомісячне періодичне видання, що видається з другого півріччя 1999 року, а з січня 2003 року включено до переліку наукових фахових видань. Журнал висвітлює діяльність Міністерства юстиції України, його територіальних органів та установ юстиції, надає роз’яснення чинного законодавства та коментарі з практики його застосування, містить наукові статті за результатами дослідження у правовій галузі, оприлюднює нормативно-правові акти, які стосуються свобод і законних інтересів громадян, розглядає проблемні питання, пропозиції до законодавства.

Виходить у світ і електронна версія даного журналу офіційне загальнодержавне періодичне юридичне видання, засновником якого є Міністерство юстиції України (на CD).

«Бюлетень Міністерства юстиції України».

Передплатний індекс 86654 (на СD-диску).

Періодичність виходу - 6 шт. на ІІ півріччя.

1 міс.

3 міс.

6 міс.

244-56 грн.

733-68 грн.

1467-36 грн.

поштові послуги

1 грн. 48 коп.

3 грн. 38 коп.

4 грн. 10 коп.

  КАРТОТЕКА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

«Картотека законодавства України» - централізоване ведення систематичної картотеки за класифікацією Мін’юс-ту. Включає систему «Зібрання законодавства України». На компакт-диску DVD-R.
Передплатний індекс 91133 за класифікацією Мін’юсту.

Періодичність виходу - 3 шт. на квартал 6 шт. на ІІ півріччя.

1 міс.

3 міс.

6 міс.

360-85 грн.

1082-55 грн.

2165-10 грн.

поштові послуги

1 грн. 48 коп.

3 грн. 38коп.

4 грн. 10 коп.

КАРТОТЕКА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ (Off-line)* (укр.) Централізоване ведення систематичної картотеки за класифікацією Генпрокуратури і Мін’юсту. Включає систему «Зібрання законодавства України». На компакт-диску DVD-R.

 Передплатний індекс 90743.

Періодичність виходу – на рік 12 шт.

1 міс.

3 міс.

6 міс.

383-16 грн.

1149-48 грн.

2298-96 грн.

поштові послуги

1 грн. 48 коп.

3 грн. 38 коп.

4 грн. 10 коп.

Передплатні індекси та вартість видань на 2016 рік надані за Каталогом видань України ДП «Преса».

 

АНОНСИ ПОДІЙ
12 12 2018

14:00 Правовий брейн-ринг "Я маю право"

   
далі...
10 12 2018

11:00 урочисте відкриття Всеукраїнського тижня права н...

 
далі...
31 07 2018

02.08.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевськ...

02.08.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.Грушевського, 1 каб.332 (зала селекторних нарад Чернівецької обласної ради) відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргми: ТзОВ "Гіпербуд" на рішення про відмову у державній реєстрації № 41615242 від 14.06.2018 р. ДобкиО.Г.; ПАТ "Національна суспіль
далі...
13 07 2018

16.07.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

16.07.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Антощук В.В. на дії державного реєстратора Миронюк Я.Ф. 
далі...
18 06 2018

21.06.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 
далі...
ПОСИЛАННЯ

 

 

 

 

'

 


 

 

 

      

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

www.legalaid.gov.ua/ua/konkursadvokativ/ shostyi-konkurs


 

Скайп відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації Головного управління юстиції у Чернівецькій області