АРХІВ НОВИН
«Червень 2018 р. »
ПнВтСрЧтПтСбНд
282930311 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів
       Відповідно до Указу Президента України від 03.10.1992 № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів  виконавчої влади» з 01 січня 1993 року нормативно-правові акти, які видаються  міністерствами, іншими органами  виконавчої влади, органами господарського  управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси  громадян  або  мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.
  1. Одним із основних напрямків діяльності органів юстиції у сфері неухильного дотримання законодавства та його правильного застосування є здійснення правової експертизи та державної реєстрації нормативно-правових актів центральних, місцевих органів виконавчої влади, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер. 
  2. З метою забезпечення в Україні єдиних принципів ідентифікації нормативно-правових актів, підтримання їх у контрольному стані, доступності  та гласності правової інформації була запроваджена система Єдиний державний реєстр нормативно - правових актів.
  3. Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів – це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яка складається з еталонного, страхового, робочого, інформаційного фондів та окремого розділу.
  4. Супроводження програмно-інформаційного забезпечення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, збереження  даних і захисту їх від руйнування, формування і підтримання інформаційного фонду, ведення обліку користувачів, забезпечення правил і процедур одержання та використання інформації з інформаційного фонду  покладається  на визначених Міністерством юстиції України адміністраторів – державне підприємство «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України та інформаційно-аналітичний  центр «ЛІГА».
  5. До Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів включені чинні, опубліковані та неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами, Закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України, нормативні акти Національного банку України, міжнародні договори.    
      Єдиний державний реєстр нормативно-правових (далі Реєстр) - це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання актів законодавства, яка складається з еталонного, страхового, робочого, інформаційного фондів та окремого розділу. 
 
      Еталонний фонд Реєстру - комп'ютерна інформаційна система, призначена для зберігання та обліку еталонних текстів нормативно-правових актів у контрольному стані. Еталонний фонд формується та зберігається в Мін'юсті. 
 
      Еталонний текст Реєстру - текст нормативно-правового акта у формі комп'ютерного файлу, цілісність якого забезпечується за допомогою спеціальних ознак. 
 
      Робочий фонд Реєстру - комп'ютерна інформаційна система, яка підтримує технологію ведення Реєстру і використовується для підготовки та опрацювання текстів нормативно-правових актів при внесенні їх до еталонного фонду Реєстру. 
 
      Страховий фонд Реєстру - архівні копії еталонного фонду Реєстру, які зберігаються в Мін'юсті на електронних носіях і призначені для відновлення в автентичній формі еталонного фонду Реєстру у разі його повної або часткової втрати. 
 
       Інформаційний фонд Реєстру - спеціально створена для надання широкому колу користувачів інформації з Реєстру комп'ютерна інформаційна система у формі окремої бази даних, в якій зберігаються копії еталонних текстів нормативно-правових актів. 
 
     Копія еталонного тексту Реєстру - копія тексту нормативно-правового акта у формі комп'ютерного файлу, який ідентичний відповідному еталонному тексту та зберігає всі спеціальні ознаки, що забезпечують його цілісність.
 
    Окремий розділ Реєстру - комп'ютерна інформаційна система, що використовується для підготовки та накопичення текстів нормативно-правових актів з відповідним грифом секретності. Ведення цього розділу здійснюється відповідно до вимог законодавства. 
 
    Реєстраційний код - система цифрових знаків, що складається з двох частин: порядкового номера, який присвоюється нормативно-правовому акту при прийнятті рішення про включення його до Реєстру, і року прийняття рішення про включення нормативно-правового акта до Реєстру.
 
    Держатель Реєстру - Мін'юст, який розробляє організаційні та методологічні принципи ведення Реєстру, приймає рішення про включення нормативно-правових актів до Реєстру, здійснює їх опрацювання, ідентифікацію, класифікацію, відповідає за автентичність та контрольний стан еталонних текстів, забезпечує внесення нормативно-правових актів до еталонного фонду і його збереження та здійснює контроль за наданням інформації з Реєстру. 
 
     Адміністратор Реєстру - уповноважена Мін'юстом юридична особа, яка здійснює супроводження програмно-інформаційного забезпечення Реєстру, відповідає за його функціонування, збереження даних і захист їх від руйнування, технічну підготовку текстів нормативно-правових актів для внесення їх до відповідного фонду Реєстру із збереженням спеціальних ознак для забезпечення їх цілісності, формування і підтримання інформаційного фонду, відповідність інформації, що надається юридичним і фізичним особам з інформаційного фонду Реєстру, еталонним текстам Реєстру, здійснює обслуговування і веде облік користувачів Реєстру та організовує контроль доступу до нього. 
Адміністратором Реєстру може бути визначена на конкурсних засадах юридична особа, яка відповідає встановленим Мін'юстом кваліфікаційним вимогам та з якою Мін'юст в установленому порядку уклав договір на виконання цих функцій. 
 
      Користувачі Реєстру - будь-які юридичні і фізичні особи, які мають доступ до інформаційного фонду Реєстру.
 
      Реєстр створений з метою: 
- забезпечення додержання єдиних принципів ідентифікації нормативно-правових актів та ведення їх державного обліку в межах інформаційного простору України; 
- створення фонду та підтримання в контрольному стані нормативно-правових актів, надання інформації про них; 
- забезпечення в межах, визначених законодавством, доступності, гласності та відкритості правової інформації для користувачів.
 
    До Реєстру включаються: 
- нормативно-правові акти, видані починаючи з дня прийняття Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.), - чинні, опубліковані та неопубліковані, у тому числі з обмежувальними грифами, закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення і висновки Конституційного Суду України, зареєстровані в Мін'юсті нормативно-правові акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, Національного банку, а також міжнародні договори України;
- нормативно-правові акти, видані до прийняття Акта проголошення незалежності України (24 серпня 1991 р.), що не втратили чинності та не суперечать законодавству України; 
- тимчасові нормативно-правові акти з терміном дії рік і більше та з терміном дії менше року в разі наступного його продовження. 
 
    Не підлягають включенню до Реєстру акти, які не містять правових норм, зокрема:
- про призначення на посаду та звільнення з посади; 
- про скликання нарад, конференцій, семінарів тощо; 
- про розгляд проектів нормативно-правових актів; 
- з питань організації виконання раніше прийнятих нормативно-правових актів; 
- про спорудження пам'ятників, бюстів, монументів конкретним особам і на честь певних подій, нагородження грамотами, відзнаками тощо; 
- про затвердження стандартів, технічних умов, будівельних норм і правил, іншої нормативно-технічної документації, тарифно-кваліфікаційних довідників, форм звітності.
 
 
     Контроль за  доступом  до  інформаційного  фонду  Реєстру  та надання інформаційних послуг з Реєстру здійснюється адміністратором Реєстру. 
 
  Для забезпечення контролю за доступом до інформаційного фонду Реєстру кожному користувачеві видається унікальний програмно-технічний ключ-ідентифікатор. 
 
    За  надання  права  доступу,  користування та  одержання інформації  на  електронних чи паперових носіях, а також надання інших послуг з інформаційного фонду Реєстру справляється  плата  у порядку та  в  розмірі,  які встановлюються держателем Реєстру за погодженням з Мінекономіки. 
 
  Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Адміністрація  Президента України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України,  Вищий спеціалізований  суд  України  з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд   України, Генеральна прокуратура України, центральні органи виконавчої влади одержують інформацію з Реєстру безоплатно.
 
    Кошти від справляння плати  за надання права доступу, користування та одержання інформації, надання інших послуг з інформаційного фонду зараховуються до державного бюджету.
АНОНСИ ПОДІЙ
18 06 2018

21.06.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 
далі...
04 06 2018

06.06.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 06.06.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Чернівецької обласної фітосанітарної служби на рішення про відмову у державній реєстрації за № 40198779 від 20.03.2018 та № 40199029 від 20.03.2018.
далі...
21 05 2018

23.05.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 23.05.2018 о 12:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою Чернівецької обласної фітосанітарної служби на рішення про відмову у державній реєстрації за № 40198779 від 20.03.2018 та № 40199029 від 20.03.2018.
далі...
26 04 2018

27.04.2018 о 14:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Коханов...

 27.04.2018 о 14:00 за адресою м.Чернівці, вул.А.Кохановського, 7 відбудеться засідання Комісії з розгляду скарг ГТУЮ в Чернівецькій області за скаргою: Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на рішення про відмову у державній реєстрації за № 10498779 від 20.03.2018 та № 40199029 від 20.03.2018.
далі...
11 04 2018

12.04.2018 о 15:00 по вул.Грушевського,1 каб. № 413 в...

12.04.2018 о 15:00 по вул.Грушевського,1 каб. № 413 відбудеться розгляд скарг: від ПрАТ «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго» від 28.03.2018 №20/1015, на рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень від 16.03.2018 №40142669; від Максименка В.І., Сірого А.І., Українець Ю.Є. від 30.03.2018 № М-123
далі...
ПОСИЛАННЯ

 

 

 

 

'

 


 

 

 

      

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

www.legalaid.gov.ua/ua/konkursadvokativ/ shostyi-konkurs


 

Начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області Андрієць Орися Іванівна